Ana sayfa > Panjur Sistemleri > Fullset Panjur
 Fullset Panjur

Fullset Panjur

   Kutu iç ve dış yüzeyleri sıva ve boya ile tamamen örtülür. Böylece gizli panjur sistemi oluşur. Özerpan Lento kutuları EPS hammadde ile üretilmiştir ve yüksek ısı yalıtım değerlerine sahiptir.Kutu yapısında yer alan 6 mm’lik çelik tel kargas kutuların pencere üzerinde lento görevini yüksek mukavemet ile üstlenmesine imkan sağlar.

Dikme sisteminin sağladığı avantaj sayesinde makaslı veya amortisörlü panjur uygulamasına yapılabilir. Doğrama ile panjur arasında istenilen türde sineklik uygulanabilir. Kutu montajı 3 farklı zamanda yapılabilmektedir. Duvar aşamasında tuğla üzerine yerleştirilebileceği gibi, duvardan sonra ve ince sıvadan önce pencere ile birlikte uygulanabilmektedir.

   Kutu montajı 2 farklı zamanda yapılabilmektedir. Duvar aşamasında tuğla üzerine yerleştirilebileceği gibi, duvardan sonra ve ince sıvadan önce pencere ile birlikte uygulanabilmektedir.

   Full Set sisteminde panjur kasası ve pencereniz bir bütün oluşturur. Bu bir yandan her iki bileşenin mükemmel bir şekilde uyum sağlaması ve böylelikle maksimum düzeyde ısı yalıtımı ve ses koruması temin edilmesi anlamına gelir. Öte yandan eş zamanlı teslimat ve basit montaj fazlasıyla zaman ve para tasarrufu sağlar, sinirlerinizin bozulmasını önler.Servis Alanları

Muhtemel arıza sebepleri ve çözümlerTüm ürünlerde arızalar üç temel sebepten kaynaklanmaktadır.Bunlar; üretim, montaj ve kullanım hatalarıdır.

Problem: Lamel ve diğer profillerin yanlış ölçülerde kesilmesi,yanlış motor kullanılması ve işçilik hataları, panjurun çalışma-sına sıkıntılar çıkarır. Ancak eğer varsa üretim hataları montajsırasında ortaya çıkar ve kullanımdan önce çözülür.

Çözüm:
Firmamızda üretilen tüm panjurlar sevkiyattan öncekontrolden geçirilir ve uygulamacı sorunsuz ürünler teslim alır.

Problem: Montaj esnasında kutuların veya dikmelerin terazisibozuk veya çaplı monte edilmesi, kısa ve uzun vadede kulla-nıcıya sorunlar çıkarır. Bağlantıların gevşek yapılması, elektrikbağlantılarındaki sorunlar buna en güzel örnektir.

Çözüm:
Bağlantısı yapılan her bir vida ve profil montaj sonra-sında kontrol edilmelidir. Özellikle inşaat aşamasında montajıyapılan ürünler, montaj sonrasında uygulanan dış cephe mal-zemeleri sebebiyle zarar görmekte ve eğilmeler yaşanmaktadır.Bu durumlarda, ürünler son kullanıcıya teslim edilmeden öncetekrar kontrolden geçirilmelidir.Montajı biten her bir panjur, arıza durumunda müdahale ya-pılacak kapakların, teleskopik adaptörlerin kontrol edilmesiönerilir. Motor switch ayarları tekrar gözden geçirilmeli vekapalı konumda tamburun fazladan dönmediğinden eminolunmalıdır.

Problem:
Temel hedef, son kullanıcının yapacağı tüm hatalariçin panjuru sorunsuz hale getirmektir. Ancak buna rağmenbazı durumlarda sıkıntılar çıkması muhtemeldir. Motor veelektrik bağlantılarının oksitlenmesine veya kısa devreye sebepolacak şekilde su ile yıkama, lameller temizlenirken kutu içeri-sinde kalan kısımlarda kaymalar buna en güzel örnektir.

Çözüm:
Alt müdahale kapağının tam olarak kapatılması, elekt-rik bağlantılarının iyi izole edilmesi ve lamel kaymalarına karşıfrenli motor bağlantısına sahip kapak kullanımı bu durumlara çözüm olarak geliştirilmiştir.

Alt Müdahele Kapağı
Fullset panjurlar için geliştirilen alt müdahale kapakları alüminyum malzemedenüretilmiştir. Kanal içerisine yerleştirilen sürgüler yardımı ile kilitlenebilir. Uç kıs-mında yer alan kıl fitil ile lamel akışına yardımcı olur ve iyi yalıtım sağlar.


Teleskopik Adaptör
Motor arıza durumlarında tamburun yerinden sökülebilmesinde büyük kolaylık getirmiştir. 20 cm kısalarak tambur kolaca çıkarılır. Montaj sırasında kolay sökülebilecek şekilde vidalanmalıdır.
Frenli Motor Bağlantısı

Frenli motor bağlantısına sahip yan kapaklar çok yakın zamanda stoklarımızda olacaktır. Geliştirilen ürün, lamel sarılı iken arıza yapan motorların sökülebilmesi için tasarlanmıştır. Freni açılan tambur borusu, serbest şekildedönebilir.Montaj
Fullset panjur montajı için 3 farklı yöntem uygulanabilir.Panjur kutusunun montaj zamanı ile ilgili olan bu ayrıntıya göre panjur kutusu; duvar örülme aşamasında, duvar örüldükten sonra sıva öncesinde veya pencere ile birlikte,monoblok panjur gibi uygulanabilir.

Duvar örülme sonrasında;

Duvar örme işlemi bitmiş olan alanlarda, iki duvar arasından alınacak ölçüye göre üretim yapılır.Duvar üzerine yerleştirme olmayacağı için kutunun tavandan veya duvarlardan ayrılmaması ve çatlamalar olmaması için genişliğine bağlı olarak tavana çelik şeritlerle bağlanması gereklidir. Aksi takdirde kutu ve panjur ağırlığı pencere üzerine binecektir. Panjur montajının diğer aşamaları duvar aşamasında ki ile aynı şekildedir.

Pencere ile birlikte;

Panjurun pencere ile birlikte uygulanmasındaki en büyük avantaj,montajın tek aşamada tamamlanmasıdır. Bu durum uygulamacıya büyük maliyet avantajı kazandırır. Ancak inşaat ilerleme projesine göre maalesef her zaman uygulanamamaktadır. Panjur kutuları, tambur, motor, dikme ve lamel montajları atölyede pencere üzerine yapılır. Taşıma sırasında kolaylık sağlamak için kutular tekrar sökülür ve montaj alanında tekrar birleştirilir. Pencere montajı tamamlandığında panjur montajı da tamamlanmış olur. Fullset panjurlar farklı kasa tiplerine sahip pencereler ile birlikte kullanılabilir. Bunlar için montaj ve bağlantı detaylarına sahip kesit çizimleri hazırlanmıştır.Duvar Örülme Aşamasında;

1. Kutu yerleşimi

Panjur kutularımız lento olarak pencere üstlerinde konumlandırı-labilir. Burada uygulanabilecek maksimum ölçü ve taşıyabileceğistatik yük miktarı hesaplanması gerekir. Buna göre kutu üzerineharici beton lento kullanılması gerekli olabilir. Kutular duvar üzerine12 cm’lik baskılar yapacak şekilde konumlandırılmalıdır. 12 cm’denuzun bağlantı, tambur bağlantısında sıkıntılar çıkarır, kısası ise iste-nilen yük taşıma kapasitesinin düşmesine sebep olur.Tambur, motor bağlantısı bu aşamada yapılabileceği gibi, hırsızlıkveya motorun zarar göreceği durumlarda daha sonra da yapılabilir.

2. Mantolama ve Sıva işlemleri

Mantolama ve sıva malzemelerinin oluşturduğu statik yüklerinkutu üzerinden uzaklaştırılması gereklidir. Kutu uçlarında yer alanalüminyum taşıyıcılar, merkezleme için kolaylıklar sağlar. Ancakkutu-duvar ve kutu-beton birleşimlerinde, farklı genleşme katsayısı-na sahip malzemeler birleştirildiğinde oluşacak çatlaklar önlenmesiiçin, sıva filesi kullanılması önerilir.

3. Dikme uygulaması

Panjur dikmesinin uygulama yeri kutuya göre belirlenir. Lamel akışıdaima kutu dışından yapılmalıdır. Örnek olarak pervazlı kasa pen-cerelerde dikme montajı doğrama üzerine de yapılabilir. Ancak budurumda lamel akışı kutu içerisinde soru işareti şekli oluşturur ki buda akışta sıkıntılara yol açar.Pencere tipine uygun dikme uygulaması yapıldıktan sonra dikmeiçerisinden lamel ölçüleri alınır.

4. Lamel asma

Kanallı geçmeye sahip sökülebilir dikmeler, kanallarından çıkarılır. Manuel kullanımlar için ipin kasnak üzerine sarılması sağlanır.Motorlu kullanımlarda ise motor aşağı yönde switch sonunakadar çalıştırılır. (kumandalı kullanım olacak ise alıcı bağlantıları vekumanda tanıtımlarının bu aşamada bitirilmesi önerilir.)Dikme içinden alınan ölçülere göre kesilip, tapalanan lamel topuaskı telleri sayesinde sekizgen tambur üzerinde yer alan kanallaraasılır. Ancak motorun yer aldığı bölümde askı tellerine vida atıl-ması ve vidanın motora zarar vermesi sıkça karşılaşılan bir montajhatasıdır.Lameller kordon ile veya motor ile tambur üzerine sarılır. Dikme-ler tekrar kanallarına takıldıktan sonra motorlu kullanımda yukarıyönlü switch ayarı yapılır.Motor switch konumları, lamelin çalışmasında sıkışma veya dikme-den çıkma, servis alanında yer alan parçaların kullanışlılığı kontroledilerek ürün teslim edilebilir.


Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi

Sekiz